Elżbieta Pol

Rok: 
1990
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Mazurkiewicza
Afiliacja: 
Uniwersytet Warszawski

Za prace z topologii ogólnej