Grzegorz Banaszak

Rok: 
1994
Nagroda: 
nagroda im. Wacława Sierpińskiego
Afiliacja: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Za prace z zakresu algebraicznej K-teorii