Grzegorz Świątek

Rok: 
2007
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Banacha
Afiliacja: 
Politechnika Warszawska

Za prace z lat 2004-2005 dotyczące iteracji funkcji jednej zmiennej rzeczywistej lub zespolonej