Helena Rasiowa

Rok: 
1953
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Mazurkiewicza
Afiliacja: 
Uniwersytet Warszawski