Jakub Skrzeczkowski

Rok: 
2021
Nagroda: 
nagroda PTM dla młodych matematyków
Afiliacja: 
Warszawska Szkoła Doktorska Matematyki i Informatyki

Za badania w zakresie abstrakcyjnych metod analizy równań różniczkowych cząstkowych oraz rezultaty z zakresu metod numerycznych, statystycznych metod bayesowskich i analizy danych