Jan Jaworowski

Rok: 
1959
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Mazurkiewicza
Afiliacja: 
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk