Jan Jaworowski

Rok: 
1959
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Banacha
Afiliacja: 
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk