Jan Mycielski

Rok: 
1965
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Banacha
Afiliacja: 
Uniwersytet Wrocławski