Jan Oderfeld

Rok: 
1973
Nagroda: 
nagroda PTM
Afiliacja: 
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki ufundowana przez MNSWiT