Jan Okniński

Rok: 
2015
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Banacha
Afiliacja: 
Uniwersytet Warszawski

Za cykl dziewiętnastu prac i monografii z zakresu teorii pierścieni nieprzemiennych, teorii grup i półgrup oraz algebraicznych aspektów równania Yanga-Baxtera