Jan Poleszczuk

Rok: 
2011
Nagroda: 
nagroda PTM dla młodych matematyków
Afiliacja: 
Uniwersytet Warszawski

Za osiągnięcia w zakresie matematycznego modelowania procesów nowotworowych