Jan Rogulski

Rok: 
1988
Nagroda: 
nagroda im. Witolda Pogorzelskiego
Afiliacja: 
Politechnika Warszawska