Jan Śliwa

Rok: 
1975
Nagroda: 
nagroda PTM dla młodych matematyków
Afiliacja: 
Uniwesytet Wrocławski