Jerzy Jezierski

Rok: 
2003
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Banacha
Afiliacja: 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej w zakresie topologii i nieliniowej analizy matematycznej