Jerzy Kaczorowski

Rok: 
1987
Nagroda: 
nagroda im. Wacława Sierpińskiego
Afiliacja: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu