Joanna Kułaga-Przymus

Joanna Kułaga-Przymus
Rok: 
2012
Nagroda: 
nagroda PTM dla młodych matematyków
Afiliacja: 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Za wyniki naukowe w zakresie teorii ergodycznej zawarte w cyklu 6 prac