Kazimierz Goebel

Rok: 
1968
Nagroda: 
nagroda PTM dla młodych matematyków
Afiliacja: 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie