Kazimierz Urbanik

Rok: 
1956
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Mazurkiewicza
Afiliacja: 
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk