Klaudiusz Czudek

Rok: 
2021
Nagroda: 
nagroda PTM dla młodych matematyków
Afiliacja: 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Za osiągnięcia badawcze dotyczące losowych iteracji układów funkcji