Konstanty Radziszewski

Rok: 
1967
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Mazurkiewicza
Afiliacja: 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie