Krzysztof Gawędzki

Rok: 
1975
Nagroda: 
nagroda PTM

Za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki ufundowana przez MNSWiT