Lech Drewnowski

Rok: 
1977
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Banacha
Afiliacja: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu