Małgorzata Bogdan

Rok: 
2020
Nagroda: 
nagroda im. Hugona Steinhausa
Afiliacja: 
Uniwersytet Wrocławski

Za całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki