Maciej Mączyński

Rok: 
1975
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Mazurkiewicza
Afiliacja: 
Politechnika Warszawska