Maksym Radziwiłł

Rok: 
2018
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Banacha
Afiliacja: 
California Institute of Technology, Pasadena, USA

Za wybitne wyniki z zakresu analitycznej teorii liczb