Marcin Emil Kuczma

Rok: 
2022
Nagroda: 
nagroda im. Samuela Dicksteina
Afiliacja: 
Uniwersytet Warszawski

Za 50-letnią gigantyczną pracę na rzecz Olimpiady Matematycznej i popularyzację polskiego w niej udziału na arenie światowej oraz 40-letnią unikatową formę popularyzacji matematyki w postaci publikowanego w miesięczniku Delta „Klubu 44 M”, a także inne publikacje i wystąpienia popularnonaukowe