Marcin Sroka

Rok: 
2020
Nagroda: 
nagroda PTM dla młodych matematyków
Afiliacja: 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Za cykl prac dotyczących istnienia i regularności rozwiązań pewnej klasy nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych II rzędu