Marek Kałuszka

Rok: 
1999
Nagroda: 
nagroda im. Hugona Steinhausa
Afiliacja: 
Politechnika Łódzka

Za zespół prac ze statystyki matematycznej