Marek Nawrocki

Rok: 
1992
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Banacha
Afiliacja: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Za prace z zakresu nieliniowych równań parabolicznych opublikowane w latach 1989-91