Marek Rutkowski

Rok: 
2018
Nagroda: 
nagroda im. Hugona Steinhausa
Afiliacja: 
University of Sydney, Australia & Politechnika Warszawska

Za całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań metod stochastycznych w modelowaniu rynków finansowych