Mateusz Kwaśnicki

Rok: 
2010
Nagroda: 
nagroda PTM dla młodych matematyków
Afiliacja: 
Politechnika Wrocławska

Za cykl prac dotyczących zagadnień brzegowych teorii potencjału, operatorów nieliniowych i fluktuacji subordynatorów