Mateusz Michałek

Rok: 
2013
Nagroda: 
nagroda PTM dla młodych matematyków
Afiliacja: 
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Za cykl prac z zespolonej geometrii algebraicznej