Michał Kapustka

Rok: 
2009
Nagroda: 
nagroda PTM dla młodych matematyków
Afiliacja: 
Uniwersytet Jagielloński

Za osiągnięcia w dziedzinie geometrii algebraicznej