Mieczysław Biernacki

Rok: 
1947
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Banacha
Afiliacja: 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie