Mieczysław Biernacki

Rok: 
1959
Nagroda: 
nagroda im. Stanisława Zaremby
Afiliacja: 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie