Mieczysław Warmus

Rok: 
1957
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Mazurkiewicza
Afiliacja: 
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk