Paweł Strzelecki

Rok: 
2014
Nagroda: 
nagroda im. Samuela Dicksteina
Afiliacja: 
Uniwersytet Warszawski

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji i upowszechniania matematyki