Piotr Biler

Rok: 
1992
Nagroda: 
nagroda im. Stanisława Zaremby
Afiliacja: 
Uniwersytet Wrocławski

Za zbadanie liniowo-topologicznych własności przestrzeni funkcji analitycznych (kla Smirnowa i klas Hardy'ego) i wskazanie ich zastosowań w analizie zespolonej