Piotr Pragacz

Rok: 
1990
Nagroda: 
nagroda im. Wacława Sierpińskiego
Afiliacja: 
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Za prace z algebry i geometrii algebraicznej opublikowane w latach 1988-89