Piotr Rusek

Rok: 
1974
Nagroda: 
nagroda PTM
Afiliacja: 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki ufundowana przez MNSWiT