Piotr Zgliczyński

Rok: 
2016
Nagroda: 
nagroda im. Hugona Steinhausa
Afiliacja: 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Za całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem metod arytmetyki przedziałowej w zastosowaniu do ścisłego badania własności trajektorii układów dynamicznych, w tym problemu n ciał