Przemysław Matuła

Rok: 
1994
Nagroda: 
nagroda PTM dla młodych matematyków
Afiliacja: 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie