Roman Murawski

Rok: 
1997
Nagroda: 
nagroda im. Samuela Dicksteina
Afiliacja: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Za publikacje z zakresu filozofii i historii matematyki