Roman Sikorski

Rok: 
1950
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Mazurkiewicza
Afiliacja: 
Uniwersytet Warszawski