Rościsław Rabczuk

Rok: 
2010
Nagroda: 
nagroda im. Samuela Dicksteina
Afiliacja: 
Politechnika Wrocławska

Za pięćdziesięcioletnią działalność popularyzatorską i organizacyjną, pracę z młodzieżą w ramach konkursów matematycznych