Ryszard Urbański

Rok: 
1979
Nagroda: 
nagroda im. Zygmunta Janiszewskiego
Afiliacja: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Za prace opublikowane w latach 1976 i 1977