Stanisław Dobrzycki

Rok: 
1984
Nagroda: 
nagroda im. Samuela Dicksteina
Afiliacja: 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie