Stanisław Janeczko

Rok: 
2004
Nagroda: 
nagroda im. Tadeusza Ważewskiego
Afiliacja: 
Politechnika Warszawska, Instytut Matematyczny PAN

Za prace z zakresu geometrii symplektycznej i teorii osobliwości.