Tadeusz Bałaban

Rok: 
1973
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Mazurkiewicza
Afiliacja: 
Uniwersytet Warszawski