Tadeusz Leżański

Rok: 
1954
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Banacha
Afiliacja: 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie