Tomasz Downarowicz

Rok: 
2009
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Banacha
Afiliacja: 
Politechnika Wrocławska

Za osiągnięcia w dziedzinie układów dynamicznych